برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1671 100 1
شبکه مترجمین ایران

from bad to worse


از بد بدتر

معنی کلمه from bad to worse به انگلیسی

from bad to worse
• from an unfavorable situation to one even worse
go from bad to worse
• fall from a bad condition into a situation which is much worse
going from bad to worse
• getting even worse, out of the frying pan into the fire

from bad to worse را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی from bad to worse

کلمه : from bad to worse
املای فارسی : فروم بد تو ورس
اشتباه تایپی : بقخئ ذشی فخ صخقسث
عکس from bad to worse : در گوگل

آیا معنی from bad to worse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )