برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

from an economical standpoint


ازلحاظاقتصاد یااقتصادی، ازنظریانقطه نظراقتصاد ی

from an economical standpoint را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی from an economical standpoint

کلمه : from an economical standpoint
املای فارسی : فروم آن اکنمیکل ستندپینت
اشتباه تایپی : بقخئ شد ثزخدخئهزشم سفشدیحخهدف
عکس from an economical standpoint : در گوگل

آیا معنی from an economical standpoint مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )