برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

from all eternity


ازروز ازل

from all eternity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farhood
از روز ازل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی from all eternity

کلمه : from all eternity
املای فارسی : فروم الله اترنیتی
اشتباه تایپی : بقخئ شمم ثفثقدهفغ
عکس from all eternity : در گوگل

آیا معنی from all eternity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )