برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1629 100 1
شبکه مترجمین ایران

from a distant place

معنی کلمه from a distant place به انگلیسی

from a distant place
• from a place that is far away

from a distant place را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارافرجپور
از مکانی دور .
از راه دور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی from a distant place مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )