برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1464 100 1

french fries

/ˈfrentʃˈfraɪz/ /frentʃfraɪz/

معنی: سیب زمینی سرخ کرده
معانی دیگر: (اغلب با f کوچک) سیب زمینی سرخ کرده (به صورت باریکه باریکه)

بررسی کلمه french fries

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: (often l.c.) potatoes cut into lengthwise strips and fried in deep oil or fat.

واژه french fries در جمله های نمونه

1. Millions of hamburgers and French fries are eaten every year.
[ترجمه ترگمان]میلیون‌ها همبرگر و سیب‌زمینی سرخ‌کرده هر سال می‌خورند
[ترجمه گوگل]میلیون ها همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده هر ساله خورده می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He's eaten a whole plate of french fries.
[ترجمه ترگمان] اون یه بشقاب سیب‌زمینی سرخ‌کرده خورده
[ترجمه گوگل]او یک کلمۀ سیب زمینی سرخ شده را می خورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can choose either french fries, baked potato, or mashed potatoes.
[ترجمه ترگمان] میتونی سیب‌زمینی سرخ‌کرده رو انتخاب کنی، سیب‌زمینی پخته یا پوره سیب‌زمینی درست کنی
[ترجمه گوگل]شما می توانید سیب زمینی سرخ کرده، سیب زمینی پخته یا سیب زمینی له شده را انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Steak, french fries and chocolate, delicious new delicacies, were all put before her and she gorged enthusiastically.
[ترجمه ترگمان]استیک، سیب‌زمینی سرخ‌کرده و شکلاتی، غذاهای خوش‌مزه و خوش‌مزه، همه در مقابل او قرار داشتند و او ...

مترادف french fries

سیب زمینی سرخ کرده (اسم)
chip , french fries

معنی کلمه french fries به انگلیسی

french fries
• potatoes cut into strips and then deep-fried in oil, french-fried potatoes, fries
• french fries are thin sticks of potato fried in oil.

french fries را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تنها
سیب زمینی سرخ شده یا روغن
...
سیب زمینی سرخ شده
زهرا
سیب زمینی سرخ کرده
امممممم خیلی خوشمزه ست 😋
leila
سیب زمینی سرخ شده
Maryam
سیب زمینی سرخ شده عالیه
a.h
سیب زمینی سرخ کرده
ماهان
سیب زمینی سرخ شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی french fries
کلمه : french fries
املای فارسی : فرنچ فریس
اشتباه تایپی : بقثدزا بقهثس
عکس french fries : در گوگل

آیا معنی french fries مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران