برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1458 100 1

french chalk

/ˈfrent͡ʃˈt͡ʃɑːk/ /frent͡ʃt͡ʃɔːk/

معنی: گچ فرانسوی، گچ درزیگران، گچ خیاطی
معانی دیگر: گچ خیاطی (که همانند صابون خیاطی به کار می رود)

بررسی کلمه french chalk

اسم ( noun )
• : تعریف: a soft white compressed talc, used to remove grease spots from clothing and linens or to make tailor's marks on unsewn fabric.

مترادف french chalk

گچ فرانسوی (اسم)
french chalk
گچ درزیگران (اسم)
french chalk
گچ خیاطی (اسم)
french chalk

معنی کلمه french chalk به انگلیسی

french chalk
• talc used on cloth by tailors to make marks on cloth; talc that cleaners use for removing grease stains from clothes

french chalk را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی french chalk
کلمه : french chalk
املای فارسی : فرنچ چاک
اشتباه تایپی : بقثدزا زاشمن
عکس french chalk : در گوگل

آیا معنی french chalk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران