برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1464 100 1

french bread

/ˈfrentʃˈbred/ /frentʃbred/

نان باگت

بررسی کلمه french bread

اسم ( noun )
• : تعریف: a long, slender loaf of yeast bread made with white flour and having a crisp crust.

واژه french bread در جمله های نمونه

1. White bread is really just a variation of French bread.
[ترجمه ترگمان]نان سفید فقط یک نوع نان فرانسوی است
[ترجمه گوگل]نان سفید فقط یک تفاوت از نان فرانسوی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. French bread goes stale very quickly.
[ترجمه ترگمان]نان فرانسوی خیلی زود کهنه می‌شود
[ترجمه گوگل]نان فرانسوی بسیار سریع می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Serve it with French bread.
[ترجمه ترگمان]آن را با نان فرانسوی سرو کنید
[ترجمه گوگل]آن را با نان فرانسوی سرو کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Their French bread is really good but it goes stale very quickly.
[ترجمه ترگمان]نان فرانسوی آن‌ها واقعا خوب است اما خیلی زود کهنه می‌شود
[ترجمه گوگل]نان فرانسوی آن واقعا خوب است اما بسیار سریع به نظر می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه french bread به انگلیسی

french bread
• long narrow loaf of bread, baguette
• french bread is bread which is baked in long, thin, crusty loaves.

french bread را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی french bread
کلمه : french bread
املای فارسی : فرنچ برد
اشتباه تایپی : بقثدزا ذقثشی
عکس french bread : در گوگل

آیا معنی french bread مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران