برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1406 100 1

fovea


معنی: حفره، گودال، فرو رفتگی
معانی دیگر: (زیست شناسی)، گوداله، چالک، بمعانی fossa مراجعه شود

بررسی کلمه fovea

اسم ( noun )
حالات: foveae
مشتقات: foveal (adj.), foveate (adj.)
• : تعریف: a small pit, hollow, or depression in a bone or organ.

واژه fovea در جمله های نمونه

1. The fovea is the area of maximum visual resolution ( but NOT maximum sensitivity ).
[ترجمه ترگمان]The ناحیه حداکثر رزولوشن تصویر است (اما نه حداکثر حساسیت)
[ترجمه گوگل]fovea مساحت حداکثر رزولوشن بصری است (اما حداکثر حساسیت NOT)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. To provide image anatomy basis of the olfactory fovea for the anterior basicranial surgery.
[ترجمه ترگمان]برای فراهم آوردن پایه آناتومی تصویر از fovea بویایی برای جراحی basicranial قدامی
[ترجمه گوگل]برای فراهم آوردن تصویر آناتومی بر روی فوئای بویایی برای عمل جراحی پایه قدام اولیه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The fovea has only cones, and the blind spot or papilla has no receptors.
[ترجمه ترگمان]The فقط مخروط‌ها هستند، و نقطه کور و یا papilla هیچ گیرنده ندارند
[ترجمه گوگل]fovea تنها مخروطی است، و نقطه کور یا پاپیلا گیرنده ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Conclusion:These data on the olfactory fovea would benefit reduce the complication of endoscopic sinus surgery and anterior basicranial surgery.
[ترجمه ...

مترادف fovea

حفره (اسم)
hollow , hole , grave , cell , ditch , trench , pit , cavern , delve , socket , cavity , fossa , fovea , gutter , sinus , lacuna , loculus , pothole
گودال (اسم)
hole , swag , grave , trench , pit , cavern , puddle , cavity , sinkhole , fossa , fosse , fovea , vesicle , sinus , graben
فرو رفتگی (اسم)
depression , notch , fossa , fovea , concavity , sinking , howe

معنی عبارات مرتبط با fovea به فارسی

(در برخی مهره داران) گوداله ی مرکزی (در شبکیه ی چشم)

معنی fovea در دیکشنری تخصصی

FOVEA
[روانپزشکی] گودی (مرکزی) بر روی شبکیه. ناحیه کوچکی در وسط لکه که تقریبا" 2 درجه از زاویه بینایی را شامل می گردد.

معنی کلمه fovea به انگلیسی

fovea
• pit, small hole, dimple, depression (biology)

fovea را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shahla Shahrabi
در علم چشم پزشکی مرتبط با سیستم بینایی، تشبیه ساختمان چشم به گودال و حفره میباشد.
ebi
[شبکیه چشم انسان]

گوده مرکزی
ZiZi
لکه زرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fovea
کلمه : FOVEA
املای فارسی : فوی
اشتباه تایپی : بخرثش
عکس FOVEA : در گوگل

آیا معنی fovea مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )