برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

forward lease

forward lease را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دنا ترنسلیت
The forward lease is a contract whereby the financier will start paying the rent to the contractor/lessor even though the asset is still under construction. The paid rent is used to finance the construction cost.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی forward lease مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )