برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1392 100 1

formaldehyde

/fɔːrˈmældəˌhaɪd/ /fɔːˈmældɪhaɪd/

معنی: فرمالدئید
معانی دیگر: (داروسازی ـ شیمی) فرمالدئید (به فرمول hcho)، بفرمول hcho

بررسی کلمه formaldehyde

اسم ( noun )
• : تعریف: a colorless, water-soluble gas of hydrogen, carbon, and oxygen, with a strong, irritating odor, used in the manufacture of various resins, dyes, and plastics and as a disinfectant and embalming agent.

واژه formaldehyde در جمله های نمونه

1. All drainage, which will contain some formaldehyde solution, is drained into closed vessels.
[ترجمه ترگمان]تمام زه‌کشی، که حاوی برخی محلول فرمالدیید (فرمالدیید)است، به رگ‌های بسته تخلیه می‌شود
[ترجمه گوگل]تمام زهکشی که حاوی برخی از محلول های فرمالدئید است، به مخازن بسته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Variable patterns of formaldehyde exposure may well account for this inconsistency in relation to other workers in formaldehyde-based industries.
[ترجمه ترگمان]الگوهای متغیر نوردهی فرمالدیید ممکن است به خوبی برای این ناهماهنگی در رابطه با سایر کارگران در صنایع مبتنی بر فرمالدیید، در نظر گرفته شود
[ترجمه گوگل]الگوهای متغیر قرار گرفتن در معرض فرمالدئید ممکن است به دلیل این ناسازگاری در ارتباط با دیگر کارگران در صنایع مبتنی بر فرمالدئید باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Information regarding variable ventilation efficacy and levels of formaldehyde and micro-organism concentrations were sought.
[ترجمه ترگمان]اطلاعات مربوط به اثربخشی تهویه متغیر و میزان غلظت‌های بیوشیمیایی و میکرو ارگانیسم‌های اصلاح‌شده به دنبال آن بودند
[ترجمه گوگل]اطلاعات مربوط به اثربخشی تهویه متغیر و سطوح فرمالدئید و غلظت میکرو ارگانیسم مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ...

مترادف formaldehyde

فرمالدئید (اسم)
formaldehyde

معنی formaldehyde در دیکشنری تخصصی

formaldehyde
[علوم دامی] فرمالدئید
[نفت] فرمالدهید(گل افزایه)
[نساجی] پلی فرمالدئید
[نساجی] سدیم سو لفو کسیلات فرم آلدئید
[برق و الکترونیک] فرمالدهید اوره رزین پلاستیکی سخت و محکم با ویژگی های الکتریکی بسیار خوب که می تواند با دقت بالایی قالب گیری شود .این ماده بسیار آب بسیار کمی جذب می کند و در ساخت عایق های الکتریکی و قطعات الکترودی و پوششها به کار می رود.

معنی کلمه formaldehyde به انگلیسی

formaldehyde
• colorless toxic gas used as a disinfectant and preservative (chemistry)
• formaldehyde is a strong-smelling gas, used especially to preserve specimens in biology.

formaldehyde را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی formaldehyde
کلمه : formaldehyde
املای فارسی : فرملدهید
اشتباه تایپی : بخقئشمیثاغیث
عکس formaldehyde : در گوگل

آیا معنی formaldehyde مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )