برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

forfaiting

forfaiting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مژگان
معامله قطعی
دنا ترنسلیت
ظهرنویسی بدون حق رجوع،
Forfaiting is a means of financing that enables exporters to receive immediate cash by selling their medium and long-term receivables—the amount an importer owes the exporter—at a discount through an intermediary. The exporter eliminates risk by making the sale without recourse. It has no liability regarding the importer's possible default on the receivables.
دنا ترنسلیت
تنزیل کاری، خرید دین، غرامت یا تسلیم حقوق، تاوان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی forfaiting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )