برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

force majeure

/ˈfɔːrsməˈdʒuːr/ /fɔːsməˈdʒuː/

(فرانسه) فورس ماژور، نیروی برتر، وضع اضطراری (ناگه گانی)، ناگه آیند، قوه قهریه

واژه force majeure در جمله های نمونه

1. The company declared force majeure on its shipping commitments.
[ترجمه م.صادق کلانتری] شرکت در مورد تعهدات حمل و نقل خود وضع اضطراری اعلام کرد
|
[ترجمه ترگمان]این شرکت غیرقابل‌پیش‌بینی را در تعهدات حمل و نقل خود اعلام کرد
[ترجمه گوگل]این شرکت اعلام کرد که در مورد تعهدات حمل و نقل خود،
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Any party to natural disasters and other force majeure causes of delay in performance of duty, incomplete or non-performance should not be treated as breach of contract.
[ترجمه ترگمان]هر یک از طرفین در برابر بلایای طبیعی و سایر وضعیت‌های ضروری، تاخیر در عملکرد وظیفه، ناقص یا عدم عملکرد را نباید به عنوان نقض قرارداد تلقی کرد
[ترجمه گوگل]هر شخصی که به بلایای طبیعی و سایر فوریت های نیروی دریایی ناشی از تاخیر در اجرای وظیفه، ناقص و یا عدم انجام می شود، نباید به عنوان نقض قرارداد محسوب شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Force Majeure Clause of the ICC Standard shall apply to this Contract.
[ترجمه ترگمان]بند majeure ...

معنی force majeure در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] قوه قهریه (فورس ماژور)
[حقوق] فورس ماژور، قوه قهریه، قوه قاهره، حادثه غیر مترقبه

معنی کلمه force majeure به انگلیسی

force majeure
• (french) superior force, event that cannot be controlled or anticipated

force majeure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
رخداد وضعیت غیر قابل پیش بینی.
این وضعیت و چگونگی تعهدات ذیل آن در بندهای قراردادها معمولا ذکر میشود.
قوه قهریه.
سیدمحمدحسینی
قدرت قاهره----در متون اقتصادی
زهرا میرحسینی
غیرقابل مترقبه
اسما سادات حسینی
وضعیت اضطراری
اورژانسی
MOHSEN
اورژانسی ,کار خیلی ضروری , کاری که باید انجام شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی force majeure

کلمه : force majeure
املای فارسی : فورس مجور
اشتباه تایپی : بخقزث ئشتثعقث
عکس force majeure : در گوگل

آیا معنی force majeure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )