برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1394 100 1

forbidden

/fərˈbɪdn̩/ /fəˈbɪdn̩/

معنی: ممنوع
معانی دیگر: قدغن، بازمان، نشایست، ممنوعه، ممنوع شده، نامجاز

بررسی کلمه forbidden

( verb )
• : تعریف: a past participle of forbid.
صفت ( adjective )
• : تعریف: proscribed, as by law or custom; not allowed; prohibited.
متضاد: allowable, authorized, permissible, permitted
مشابه: illicit, out of bounds

- forbidden pleasures
[ترجمه ترگمان] لذت‌های ممنوعه
[ترجمه گوگل] لذت های ممنوع
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه forbidden در جمله های نمونه

1. admission is forbidden
ورود ممنوع است.

2. double-parking is forbidden
پارک دوبله ممنوع است.

3. he was forbidden to leave the house
به او اجازه نداده بودند که از خانه بیرون برود.

4. it is forbidden to drive on the shoulder of the road
رانندگی در کناره‌ی جاده قدغن است.

5. prisoners were forbidden to approach the gate under pain of death
زندانیان را با تهدید به مجازات مرگ از نزدیک شدن به دروازه بر حذر داشته بودند.

6. smoking is forbidden
استعمال دخانیات ممنوع است.

7. women are forbidden in this club
ورود زن‌ها به این باشگاه ممنوع است.

8. the doctor has forbidden him to drink alcoholic beverage
دکتر او را از نوشیدن مشروبات الکلی منع کرده است.

9. unlawful entry is forbidden under penalty of imprisonment
ورود غیر قانونی مشمول مجازات زندان است.

10. the sale of narcotics is forbidden
فروش مواد مخدر ممنوع است.

11. washing cars in the street is forbidden
شستن اتومبیل در خیابان ممنوع است.

12. It is forbidden to smoke at school.
...

مترادف forbidden

ممنوع (صفت)
forbidden , prohibited , impermissible , unallowed

معنی عبارات مرتبط با forbidden به فارسی

دخشه ممنوعه
رمز ممنوعه
(انجیل) ثمره ی ممنوعه (که آدم و حوا از خوردن آن منع شده بودند)، چیزیکه بواسطه ممنوع بودن انسان بدان ارزومیکند
منهیات، مناهی، نواهی، ممنوعات، محرمات

معنی forbidden در دیکشنری تخصصی

forbidden
[کامپیوتر] ممنوع
[برق و الکترونیک] ممنوع
[ریاضیات] غیر مجاز، ممنوع
[شیمی] نوار ممنوع
[برق و الکترونیک] نوار ممنوع - باند ممنوع باند انرژی در ماده ی معین که مانع از ورود الکترونها می شود.
[شیمی] ناحیه انرژی ممنوع
[برق و الکترونیک] شکاف ممنوع
[برق و الکترونیک] ناحیه ممنوع
[شیمی] جهش الکترونی ممنوع
[شیمی] ارتعاشات ممنوع
[شیمی] ناحیه ممنوع
[زمین شناسی] خدایی نکرده

معنی کلمه forbidden به انگلیسی

forbidden
• not allowed, banned, prohibited
• if something is forbidden, you are not allowed to do it or have it.
• a forbidden place is one that you are not allowed to visit or enter.
• a forbidden subject is one that you must not mention.
• see also forbid.
forbidden by halachah
• not allowed according to jewish tradition
forbidden city
• walled center of beijing (china) which housed the imperial palace and offices (now the site of museums)
forbidden fruit
• something tempting but potentially dangerous, immoral or unlawful pleasure; fruit of the tree of knowledge of good and evil in the garden of eden
• forbidden fruit is a source of pleasure that involves breaking a rule or doing something that you are not supposed to do.
forbidden ground
• taboo subject or topic, prohibited topic
forbidden love
• prohibited love, taboo love, immoral or unlawful love
forbidden to marry
• not allowed to marry (of a person who is not allowed to marry a jew according to jewish law)
lure of the forbidden
• charm of what is not allowed, temptation of the prohibited
strictly forbidden
• completely not allowed
swimming is forbidden
• is it prohibited to enter the water, it is not allowed to swim in the water

forbidden را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

F
Forbidden City
شهر ممنوعه در پکن(چین) با کاخ های 600ساله
tinabailari
smoking is forbidden in this place
سیگار کشیدن در این مکان ممنوعه 🗄

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی forbidden
کلمه : forbidden
املای فارسی : فربیددن
اشتباه تایپی : بخقذهییثد
عکس forbidden : در گوگل

آیا معنی forbidden مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )