برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1466 100 1

foray

/ˈfɔːre/ /ˈfɒreɪ/

معنی: حمله، تاراج، تهاجم، چپاول، چپاول کردن، غارت کردن، تاخت و تاز کردن، تهاجم کردن، پیغام بردن
معانی دیگر: حمله ی ناگهانی (به منظور به دست آوردن چیزی)، تاخت و تاز، یورش، دست اندازی، (مجازی) عرض اندام، فعالیت شدید، تازش، چاپیدن، (به منظور غنیمت گیری) حمله کردن، بیغما بردن

بررسی کلمه foray

اسم ( noun )
(1) تعریف: a quick raid or sudden advance, usu. military and often to take forage or plunder.
مشابه: invasion, raid

- The enemy's last foray had weakened them considerably.
[ترجمه ترگمان] آخرین تاخت و تاز دشمن آن‌ها را به نحو قابل‌ملاحظه‌ای سست کرده بود
[ترجمه گوگل] آخرین مرحله دشمن آنها را به میزان قابل توجهی تضعیف کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a new venture.
مشابه: venture

- Her husband encouraged her foray into public life.
[ترجمه ترگمان] شوهرش تاخت و تاز او را به زندگی عمومی تشویق کرد
[ترجمه گوگل] شوهرش او را به زندگی عمومی تشویق کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: forays, foraying, forayed
مشتقات: forayer (n.)
• : تعریف: to make a raid or to raid.
مشابه: invade, raid

واژه foray در جمله های نمونه

1. make a foray into (something)
(در چیزی) به تاخت و تاز پرداختن

2. our company's first foray into the wool market
اولین یورش شرکت ما در بازار پشم

3. It will be my first foray into local government.
[ترجمه ترگمان]این اولین تاخت و تاز من در دولت محلی خواهد بود
[ترجمه گوگل]این اولین بار من برای دولت محلی خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I made a quick foray into town before lunch to get my sister a present.
[ترجمه ترگمان]من قبل از ناهار یه دزدی سریع به شهر زدم تا خواهرم رو کادو بگیرم
[ترجمه گوگل]پیش از ناهار به یک شهر سریع به شهر رفتم تا خواهر من حضور داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Most guests make at least one foray into the town.
[ترجمه ترگمان]بیشتر مهمون حداقل یه تاخت و تاز تو شهر دارن
[ترجمه گوگل]بیشتر مهمانان حداقل یک شهر را در این شهر بنا می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She made a brief foray into acting before becoming a ...

مترادف foray

حمله (اسم)
fit , offense , rush , access , onset , attack , assault , offensive , onslaught , charge , onrush , spell , epilepsy , inroad , hysteria , foray , sally
تاراج (اسم)
theft , spoil , desolation , pillage , plunder , loot , foray
تهاجم (اسم)
invasion , incursion , inroad , foray
چپاول (اسم)
raven , plunder , loot , foray , spoliation , ravin
چپاول کردن (فعل)
despoil , swoop , ransack , foray , maraud , spoliate
غارت کردن (فعل)
rob , despoil , harry , ravage , ransack , sack , harrow , raven , pillage , plunder , pirate , loot , foray , maraud , spoliate , reave
تاخت و تاز کردن (فعل)
ravage , foray , overrun
تهاجم کردن (فعل)
invade , foray
پیغام بردن (فعل)
foray

معنی کلمه foray به انگلیسی

foray
• raid, quick attack; excursion, experimental attempt
• raid, attack; invade
• if a group of soldiers make a foray into an area, they make a quick attack there, usually in order to steal supplies.
• if you make a foray into a new area of activity or interest, you start to become involved in it.

foray را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

arezoo
شکار
shiva_sisi‌
حمله،تجاوز،شکار
pari.sa
تلاش اولیه و غالباً آزمایشی برای انجام کاری در یک زمینه یا حوزه فعالیت جدید یا متفاوت
Henna.021
foray
/ˈfɒr.eɪ/ (US) /ˈfɔːr-/ noun [C]
ATTEMPT ➲
1. a short involvement in an activity which is different from and outside the range of a usual set of activities
She made a brief foray into acting before becoming a teacher.
foray
/ˈfɒr.eɪ/ (US) /ˈfɔːr-/ noun [C]
VISIT ➲
2. a short visit, especially with a known purpose
I made a quick foray into town before lunch to get my sister a present.
foray
/ˈfɒr.eɪ/ (US) /ˈfɔːr-/ noun [C]
ATTACK ➲
3. the act of an army suddenly and quickly entering the area belonging to the enemy in order to attack them or steal their supplies

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی foray
کلمه : foray
املای فارسی : فری
اشتباه تایپی : بخقشغ
عکس foray : در گوگل

آیا معنی foray مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران