برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

for a song

/fɔr ə sɔŋ/ /fɔːr ə sɒŋ/

به یک غاز، یک پشیز، ارزان

واژه for a song در جمله های نمونه

1. This table was going for a song at the market.
[ترجمه ترگمان]این میز برای یک آهنگ در بازار بود
[ترجمه گوگل]این جدول برای یک آهنگ در بازار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He knocked the artist down for a song.
[ترجمه ترگمان]او هنرمند را به خاطر یک آواز به زمین کوبید
[ترجمه گوگل]او هنرمند را برای یک آهنگ پایین آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He found the car going for a song and bought it.
[ترجمه ترگمان]او ماشین را پیدا کرد که یک آهنگ بسازد و آن را بخرد
[ترجمه گوگل]او ماشین را برای یک آهنگ پیدا کرد و آن را خرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She bought the painting for a song.
[ترجمه ترگمان] اون نقاشی رو برای یه آهنگ خریده
[ترجمه گوگل]او نقاشی را برای یک آهنگ خرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. ...

معنی کلمه for a song به انگلیسی

for a song
• cheaply, inexpensively
sell for a song
• sell for a cheap price

for a song را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

iahmadrezam
خیلی ارزان-مفت
He bought the house for a song five years ago.
او خانه را پنج سال پیش خیلی ارزان خرید.
حمیدرضا
یک پشیز
چندرغاز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی for a song

کلمه : for a song
املای فارسی : فور ا سانگ
اشتباه تایپی : بخق ش سخدل
عکس for a song : در گوگل

آیا معنی for a song مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )