برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

for a living

for a living را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهروز مددی
برای گذران زندگی، برای امرار معاش

John paints houses for a living
؟What do you do for a living (شغل شما چیست؟)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی for a living مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )