برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

for a brief moment

معنی کلمه for a brief moment به انگلیسی

for a brief moment
• for a little instant, during a small period of time

for a brief moment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید پوریا حسینی
لحظه‌ای کوتاه، دمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی for a brief moment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )