برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

foot pound second


وابسته به روش سنجش برحسب فوت ـ پوند ـ ثانیه، فوت ـ پوند ـ ثانیه ای

بررسی کلمه foot pound second

صفت ( adjective )
• : تعریف: of, designating, or pertaining to the system of measurement in which the foot, pound, and second are the basic units of length, mass, and time.

foot pound second را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی foot pound second

کلمه : foot pound second
املای فارسی : فوت پوند سکوند
اشتباه تایپی : بخخف حخعدی سثزخدی
عکس foot pound second : در گوگل

آیا معنی foot pound second مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )