برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1466 100 1

fool's gold

/ˈfuːlzɡoʊld/ /ˈfuːlzɡəʊld/

زرگولوها (پیریت آهن iron pyrites که شبیه طلا است)، سولفور اهن chalcopyrite، pyrite پیریت

واژه fool's gold در جمله های نمونه

1. Any other promise of achievement is fool's gold.
[ترجمه ترگمان]هر وعده دیگری از دست دادن طلا است
[ترجمه گوگل]هر وعده دیگری از دستاورد طلای احمق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mr Dunbar faces two big problems: the first is that the market has already been well covered by Gillian Tett in her excellent book, "Fool's Gold"; the second is that the area is fiendishly complex.
[ترجمه ترگمان]آقای Dunbar با دو مشکل بزرگ رو به رو است: اولی این است که بازار به خوبی از گیلیان ایشی، \"طلای احمق\" پوشیده شده‌است؛ دومی این است که این ناحیه بسیار پیچیده است
[ترجمه گوگل]آقای دانبر با دو مشکل بزرگ مواجه است: اول این است که بازار در حال حاضر به خوبی تحت پوشش Gillian Tett در کتاب عالی خود، 'طلسم احمق'؛ دوم این است که این منطقه فاجعه پیچیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We can see the evidence of fool's gold weight.
[ترجمه ترگمان]ما می‌توانیم شواهدی از وزن طلای احمق را ببینیم
[ترجمه گوگل]ما شاهد شواهدی از وزن طلای احمق هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Fool's Gold tells how a te ...

fool's gold را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

1D
I don't regret falling for your fool's gold
Ma
زرگولوها (پیریت آهن iron pyrites که شبیه طلا است)، سولفور اهن chalcopyrite، pyrite پیریت

I don't regret falling for your fool's gold

تلفظ : فولز گُلد

خواهشن لایک کن خیلی زحمت کشیدم
Ma
زرگولوها (پیریت آهن iron pyrites که شبیه طلا است)، سولفور اهن chalcopyrite، pyrite پیریت

I don't regret falling for your fool's gold

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fools gold
کلمه : fool's gold
املای فارسی : فول`س گلد
اشتباه تایپی : بخخم'س لخمی
عکس fool's gold : در گوگل

آیا معنی fool's gold مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران