برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1401 100 1

food poisoning

/ˈfuːdˈpɔɪzn̩ɪŋ/ /fuːdˈpɔɪzn̩ɪŋ/

مسمومیت غذایی، زهرزدگی خوراکی، طب مسمویت غذایی

بررسی کلمه food poisoning

اسم ( noun )
• : تعریف: a severe digestive disorder caused by eating poisonous or contaminated food, and accompanied by vomiting, diarrhea, and prostration.

واژه food poisoning در جمله های نمونه

1. In cases of food poisoning, young children are especially vulnerable.
[ترجمه ترگمان]در موارد مسمومیت غذایی، کودکان خردسال به طور خاص آسیب‌پذیر هستند
[ترجمه گوگل]در موارد مسمومیت غذایی، کودکان جوان به ویژه آسیب پذیر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I went off beefburgers after I got food poisoning from a take-away.
[ترجمه ترگمان]من بعد از اینکه مسمومیت غذایی رو از یه گروه در آوردم بیرون رفتم
[ترجمه گوگل]بعد از خوردن مسمومیت غذا از بیخوابی بیرون رفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His illness was initially diagnosed as food poisoning.
[ترجمه ترگمان]بیماری او در ابتدا به عنوان مسمومیت غذایی تشخیص داده شد
[ترجمه گوگل]بیماری او ابتدا به عنوان مسمومیت غذایی تشخیص داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Many doctors fail to report cases, even though food poisoning is a notifiable disease.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از پزشکان از گزارش دادن موارد خودداری می‌کنند، اگرچه مسمومیت غذایی یک بیماری notifiable است
[ترجمه ...

معنی food poisoning در دیکشنری تخصصی

food poisoning
[صنایع غذایی] مسمومیت غذایی : مسمومیتهای ناشی از سموم میکروبی و غیر میکروبی در غذا.

معنی کلمه food poisoning به انگلیسی

food poisoning
• illness caused by eating food contaminated with pathogenic or toxic substances (characterized by vomiting and diarrhea)
• food poisoning is an illness that gives people sickness and diarrhoea. it is caused by eating food that has gone bad.

food poisoning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معید
ˈfuːdˈpɔɪzn̩ɪŋ/
تلفظ Food poisoning به انگلیسی/fuːdˈpɔɪzn̩ɪŋ/
مسمومیت غذایی، زهرزدگی خوراکی، طب مسمویت غذایی
بررسی کلمه
اسم ( noun )
• تعریف: a severe digestive disorder caused by eating poisonous or contaminated food, and accompanied by vomiting, diarrhea, and prostration.
تخصصی
food poisoning
[صنایع غذایی] مسمومیت غذایی : مسمومیتهای ناشی از سموم میکروبی و غیر میکروبی در غذا.
پیشنهاد کاربران

-- شما نخستین باشید --

پیشنهاد شما
واژه
Food poisoning
نام شما
معید
پیشنهاد
بالا آوردن غذا
علی هادی
مسموم شدن با غذا ( مسمومیت غذایی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی food poisoning
کلمه : food poisoning
املای فارسی : فود پیسنینگ
اشتباه تایپی : بخخی حخهسخدهدل
عکس food poisoning : در گوگل

آیا معنی food poisoning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )