برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1399 100 1

food for thought

بررسی کلمه food for thought

عبارت ( phrase )
• : تعریف: something to be contemplated or pondered.

واژه food for thought در جمله های نمونه

1. The solicitor's advice gave me food for thought.
[ترجمه ترگمان]توصیه مشاور برای فکر کردن به من غذا می‌داد
[ترجمه گوگل]مشاوره وکالت به من غذا برای تفکر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Lord Fraser's speech offers much food for thought.
[ترجمه ترگمان]سخنرانی لرد Fraser غذای زیادی برای فکر کردن ارائه می‌دهد
[ترجمه گوگل]سخنرانی لرد فریزر غذای زیادی برای تفکر ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The teacher's advice gave me plenty of food for thought.
[ترجمه ترگمان]توصیه معلم به من غذای زیادی برای فکر کردن داد
[ترجمه گوگل]مشاوره معلم به من غذای زیادی برای فکر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The programme certainly provides plenty of food for thought.
[ترجمه ترگمان]این برنامه قطعا مقدار زیادی غذا برای تفکر ارائه می‌کند
[ترجمه گوگل]این برنامه مطمئنا مقدار زیادی مواد غذایی را برای تفکر فراهم می کند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه food for thought به انگلیسی

food for thought
• something to consider, issue to think about

food for thought را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): مواردی برای درنظر گرفتن. موضوعی برای اندیشیدن و تفکر.

https://idioms.thefreedictionary.com/food for thought

Best 🌸
غذای ذهن_ موضوعی که شما را به تفکر وا می‌دارد
محدثه فرومدی
دل‌مشغولی، دغدغه خاطر، تشویش خاطر، درگیری ذهنی، دغدغه ذهنی، مشغله فکری
eli.zk
به فکر فرو بردن
به فکر واداشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی food for thought مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )