برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

follow the sea


از راه کار در کشتی امرار معاش کردن، ملوانی کردن

معنی کلمه follow the sea به انگلیسی

follow the sea
• be a sailor, be a seaman

follow the sea را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی follow the sea

کلمه : follow the sea
املای فارسی : فالو تاه سعا
اشتباه تایپی : بخممخص فاث سثش
عکس follow the sea : در گوگل

آیا معنی follow the sea مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )