برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

follow the example of •••


از ... سرمشق گرفتن

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی follow the example of •••

کلمه : follow the example of •••
املای فارسی : فالو تاه اگزمپل اوف •••
اشتباه تایپی : بخممخص فاث ثطشئحمث خب •••
عکس follow the example of ••• : در گوگل

آیا معنی follow the example of ••• مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )