برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

follow one's nose


سر راست رفتن، مستقیم جلو رفتن

معنی کلمه follow one's nose به انگلیسی

follow one's nose
• go straight; be guided by one's instinct

follow one's nose را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی follow ones nose

کلمه : follow one's nose
املای فارسی : فالو انئس نوز
اشتباه تایپی : بخممخص خدث'س دخسث
عکس follow one's nose : در گوگل

آیا معنی follow one's nose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )