برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

fodgel


)=buxom(

fodgel را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fodgel
کلمه : fodgel
املای فارسی : فودگل
اشتباه تایپی : بخیلثم
عکس fodgel : در گوگل

آیا معنی fodgel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )