برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

fly a kite

واژه fly a kite در جمله های نمونه

1. There isn't enough wind to fly a kite.
[ترجمه ترگمان]باد به اندازه کافی برای بادبادک هوا وجود ندارد
[ترجمه گوگل]باد کافی برای پرواز با بادبادک وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My brother is flying a kite in the park.
[ترجمه ترگمان] برادرم توی پارک یه کایت پرواز میکنه
[ترجمه گوگل]برادر من یک بادبادک در پارک پرواز می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A boy is flying a kite in the piazza.
[ترجمه ترگمان]یک پسربچه در میدان piazza به پرواز درآمده است
[ترجمه گوگل]یک پسر بچه در پایتخت پرواز می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some members of the government flew a kite about wage control on television.
[ترجمه ترگمان]برخی از اعضای دولت یک بادبادک را در مورد کنترل دست‌مزد در تلویزیون به پرواز درآوردند
[ترجمه گوگل]برخی از اعضای دولت هواپیمایی راجع به کنترل دستمزدها در تلویزیون پخش کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با fly a kite به فارسی

(عامیانه) برو دنبال کارت، دست از سرم بردار

معنی کلمه fly a kite به انگلیسی

fly a kite
• cause a kite to rise and float in the air; go away, leave and stop annoying me
go fly a kite
• expression used as an aggressive dismissal; stop being a bother or disturbance

fly a kite را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
دیکته
Arshia
بادبادک بازی
Sari
پرواز دادن بادبادک
مهرسا بابادی
بادبادک بازی
زینب ❣
یعنی بادبادک بازی یا به پرواز درآوردن بادبادک
Raz
پرواز کردن یک بادبادک
لعیا
بازی‌کردن‌با‌باد‌بادک
Fatemeh
باد بادک بازی یا بازی کردن با بادبادک
Bahar
Go away
هانیه
بادبادک هوا کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی fly a kite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )