برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

fluid dram

/ˈfluːədˈdræm/ /ˈfluːɪddræm/

(سنجه ی آبگونه ها برابر با یک هشتم انس) درم آبگونه (fluidram هم می گویند)، واحد سنجش مایعات برابر با 8/1 اونس مایع

بررسی کلمه fluid dram

اسم ( noun )
(1) تعریف: in the U.S., a unit of capacity equal to one eighth of a fluid ounce or 3.6966 milliliters.

(2) تعریف: in the U.K., a unit of capacity equal to one eighth of a fluid ounce or 3.5516 milliliters.

fluid dram را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fluid dram
کلمه : fluid dram
املای فارسی : فلوید درم
اشتباه تایپی : بمعهی یقشئ
عکس fluid dram : در گوگل

آیا معنی fluid dram مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )