برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1428 100 1

flowery language

معنی کلمه flowery language به انگلیسی

flowery language
• language that is full of fancy words and phrases

flowery language را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهه
زبانی که دارای لغات سخت فراوانی باشد
منیژه اسدنژاد
قلنبه صحبت کردند.
Synonyme :
Hyperbole
Bombast
Verbosity
باده
شاعرانه و ادبی صحبت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی flowery language مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )