برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1351 100 1

flight of stairs

واژه flight of stairs در جمله های نمونه

1. The villa is fronted by a double flight of stairs.
[ترجمه ترگمان]ویلا با یه پرواز دو طرفه درست شده
[ترجمه گوگل]ویلا در دو طرف پله ها قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She descended one flight of stairs.
[ترجمه ترگمان]از یک پله پله پایین آمد
[ترجمه گوگل]او یک پرواز از پله ها فرود آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We walked in silence up a flight of stairs and down a long corridor.
[ترجمه ترگمان]ما در سکوت از پله‌ها بالا رفتیم و از راهروی طولانی پایین رفتیم
[ترجمه گوگل]ما سکوت کردیم تا یک پرواز از پله ها و یک راهرو طولانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She fell down a flight of stairs / steps and hurt her back.
[ترجمه ترگمان]از پله‌ها پایین افتاد و به پشت سرش ضربه زد
[ترجمه گوگل]او یک پرواز از پله ها / مراحل افتاد و به او آسیب زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه flight of stairs به انگلیسی

flight of stairs
• stairway, set of steps, flight of steps

flight of stairs را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین فلاح
A set of stairs between one floor and the next
افشین فلاح
پله های بین طبقات
حمید پرهام
پلکان (فرهنگ معین: راهرو پله‌پله میان طبقات بالا و پایین عمارت)، رازینه
سحرالسادات موسوی
A flight of stairs is usually defined as an uninterrupted series of stairs. This can mean the set of stairs between floors or the set of stairs between landings.
یک سری پله پشت سر هم بدون فاصله که طبقات را جدا می کند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی flight of stairs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )