برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

flight engineer

/ˈflaɪtndʒəˈnɪr/ /flaɪtˌendʒɪˈnɪə/

(کارگر هواپیما که مامور امور فنی و مکانیکی هواپیما در حین پرواز است) مهندس پرواز، کمک خلبان فنی، مهندس مکانیک هواپیما، مهندس پرواز

بررسی کلمه flight engineer

اسم ( noun )
• : تعریف: the member of a flight crew who handles the mechanical aspects of a flight.

واژه flight engineer در جمله های نمونه

1. I handed it to a former flight engineer of 213 when I visited him in Toronto some years ago.
[ترجمه ترگمان]زمانی که چند سال پیش در تورنتو از او دیدن کردم آن را به یک مهندس پرواز سابق گرفتم
[ترجمه گوگل]من آن را به یک مهندس پرواز سابق 213 زمانی که در چند سال پیش در تورنتو دیدم، به آن انتقال دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Long after he left to become a flight engineer it continued to light them through the war and for many years after.
[ترجمه ترگمان]مدت‌ها پس از آن که برای تبدیل شدن به یک مهندس پرواز باقی مانده بود، پس از جنگ و سال‌ها بعد از آن به روشن کردن آن‌ها ادامه داد
[ترجمه گوگل]مدتها پس از اینکه او برای تبدیل شدن به مهندس پرواز ادامه داد، آنها را از طریق جنگ و چندین سال بعد به آنها روشن کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A scant 700 feet off the water, the flight engineer was able to restart a second engine.
[ترجمه ترگمان]یک مهندس پرواز با فاصله کمی بیش از ۷۰۰ فوت آب توانست موتور دوم را مجددا راه‌اندازی کند
[ترجمه گوگل]مهندس پرواز قادر بود موتور دوم را دوباره راه اندازی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

flight engineer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی flight engineer

کلمه : flight engineer
املای فارسی : فلایت انجینیر
اشتباه تایپی : بمهلاف ثدلهدثثق
عکس flight engineer : در گوگل

آیا معنی flight engineer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )