برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

flavor profile

flavor profile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزال سرخ
A method of judging the flavour of foods by examination of a list of the separate factors into which the flavour can be analysed, the so‐called character notes. A Dictionary of Food and Nutrition
ذائقه‌سنجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی flavor profile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )