برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1406 100 1

flatbed

/ˈflætˌbed/ /ˈflætˌbed/

(کامیون و واگن و غیره) بی دیواره، واگن مسطح، واگن تخت

بررسی کلمه flatbed

اسم ( noun )
• : تعریف: a truck or trailer having a flat or shallow platform with no sides or top as its body.

واژه flatbed در جمله های نمونه

1. Several at the scene said low flatbed trucks had been stuck at the crossing in the past.
[ترجمه ترگمان]چند کامیون از کامیون‌ها دیده می‌شد که در تقاطع عبور کرده بودند
[ترجمه گوگل]چندین نفر در صحنه گفت: کامیونهای کمربندی کم در گذشته در حال عبور بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They came with two flatbed trucks and they emptied the apartment.
[ترجمه ترگمان]با دو کامیون تخت به راه افتادند و آن‌ها آپارتمان را خالی کردند
[ترجمه گوگل]آنها با دو کامیون بالابر آمدند و آپارتمان را تخلیه کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cheaper flatbed plotters, capable of plotting on sheets of A4 or Asize paper, can be interfaced to personal computers.
[ترجمه ترگمان]ارزان‌تر plotters تخت، که قابلیت طراحی بر روی ورقه‌های کاغذ A۴ یا Asize را دارند، می‌توانند به کامپیوترهای شخصی وصل شوند
[ترجمه گوگل]پلاترهای ارزانقیمت مسطح، قادر به ترسیم بر روی کاغذهای A4 یا Asize می توانند به کامپیوتر شخصی متصل شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Flatbed scanners look and work something like office copiers.
...

معنی flatbed در دیکشنری تخصصی

flatbed
[ریاضیات] مسطح
[کامپیوتر] رسام مسطح
[زمین شناسی] رسام مسطح ،رسامی که گرافیگهایی را روی سطح نمایش مسطح ترسیم میکند
[کامپیوتر] پویشگر مسطح - اسکنر مسطح ، پیمایشگر تخت - نوعی دستگاه اسکنر که در آن شیء تحت اسکن ، در برابر قطعه ای شیشه ای به صورت مسطح نگه داشته می شود . بر خلاف hand-held scanner ; scanner drum .

معنی کلمه flatbed به انگلیسی

flatbed
• type of truck with no side walls in the rear
flatbed scanner
• tabletop scanner, scanner which a flat scanning surface

flatbed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
هموار ، صاف ، تخت

[حالت قرار گیری ابزار یا دستگاه]
خوابیده ، رو کف ، روی کف ، به کف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی flatbed
کلمه : flatbed
املای فارسی : فلتبد
اشتباه تایپی : بمشفذثی
عکس flatbed : در گوگل

آیا معنی flatbed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )