برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

flasher

/ˈflæʃər/ /ˈflæʃə/

(دستگاه یا شخص) روشن و خاموش کن، سوسو زن، چشمک زن، فروزش گر، رخشان گر، (اتومبیل) چراغ راهنما، عورتنما

بررسی کلمه flasher

اسم ( noun )
(1) تعریف: a mechanism that causes an electric light to go on and off automatically.

(2) تعریف: (informal) a person who engages in indecent exposure.

واژه flasher در جمله های نمونه

1. This camera has a built-in flash.
[ترجمه ترگمان]این دوربین یک فلاش توکار دارد
[ترجمه گوگل]این دوربین یک فلاش داخلی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A driver is not supposed to flash his lights at the coming vehicles.
[ترجمه ترگمان]یک راننده قرار نیست که چراغ‌های خود را در وسایل نقلیه آینده روشن کند
[ترجمه گوگل]راننده قرار نیست فلش چراغ خود را در وسایل نقلیه آینده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The light flashed out from the little lighthouse.
[ترجمه ترگمان]نور فانوس از برج فانوس بیرون آمد
[ترجمه گوگل]چراغ از فانوس کوچک خاموش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My camera needs a new flash bulb.
[ترجمه ترگمان]دوربین من به یک لامپ فلاش جدید نیاز دارد
[ترجمه گوگل]دوربین من نیاز به یک لامپ فلش جدید دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه flasher به انگلیسی

flasher
• signal light which can be flashed on and off; blinker, turn signal (i.e. in a car); one who exposes his genitals in public
• a flasher on a vehicle is a signal light which flashes to show that the vehicle is going to turn left or right.
• a flasher is a man who deliberately exposes his penis to people in public, usually because he has a form of mental illness.

flasher را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امید امیدی
مردی که اندام جنسی خود را در مکان‌های عمومی به زن‌ها نشان می‌دهد. (عورت نما)
Figure
A man who exposes his genitals in public
ebi
چراغ چشمک‌زن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی flasher

کلمه : flasher
املای فارسی : فلاشر
اشتباه تایپی : بمشساثق
عکس flasher : در گوگل

آیا معنی flasher مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )