برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
fit - of - temper
شبکه مترجمین ایران

fit of temper


خشم زدگی، غیظ ناگهانی

fit of temper را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی fit of temper

کلمه : fit of temper
املای فارسی : فیت اوف تمپر
اشتباه تایپی : بهف خب فثئحثق
عکس fit of temper : در گوگل

آیا معنی fit of temper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )