برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1454 100 1

fish in troubled waters

واژه fish in troubled waters در جمله های نمونه

1. It is good fishing in troubled waters.
[ترجمه ترگمان]صید ماهی در آب‌های متلاطم است
[ترجمه گوگل]این ماهیگیری خوب در آبهای مشکل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Never fish in trouble water.
[ترجمه من] هیچ ماهی ای در آب پر تلاطم نیست
|
[ترجمه ترگمان]هیچ وقت در آب دردسر ماهی Never
[ترجمه گوگل]هرگز در آب آشامیدنی نشوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They strarted rumors so fish in troubled waters.
[ترجمه ترگمان]ان‌ها شایعات را در آب‌های خروشان شنیده بودند
[ترجمه گوگل]آنها شایعات را به طوری که ماهی ها در آب آشامیدنی قرار گرفته بودند، شلیک کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Be aware of those who fish in troubled waters.
...

معنی کلمه fish in troubled waters به انگلیسی

fish in troubled waters
• use a troubled situation to one's own advantage
to fish in troubled waters
• go fishing in polluted waters, scrabble about, dig in the dirt

fish in troubled waters را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی افراسیابی
از اصطلاحات مرسوم و رایج بین مردم هست و به معنی : " از آبِ گِل آلود ماهی گرفتنه"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fish in troubled waters مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران