برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

first line supervisor

first line supervisor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس اکبری پسند
سوپروایزر امور پرسنلی و بودجه‌بندی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی first line supervisor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )