برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

firmer chisel

/ˈfɜːrmərˈt͡ʃɪzl̩/ /ˈfɜːməˈt͡ʃɪzl̩/

مک، اسکنه پهن اسکنه کوتاه وکلفت

firmer chisel را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی firmer chisel

کلمه : firmer chisel
املای فارسی : فیرمر چیسل
اشتباه تایپی : بهقئثق زاهسثم
عکس firmer chisel : در گوگل

آیا معنی firmer chisel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )