برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

firestorm

/ˈfaɪrˌstɔːrm/ /ˈfaɪrˌstɔːm/

هر چیز شدید و پر حرارت، توفان آتش، توفان آتش زا (که پس از انفجار اتمی به وجود می آید)

بررسی کلمه firestorm

اسم ( noun )
(1) تعریف: an intense, widespread fire, caused by heavy conventional bombing or by an atomic explosion.

(2) تعریف: a violent public outburst or disturbance, as of protest.

واژه firestorm در جمله های نمونه

1. a firestorm of protest and criticism
توفانی آتشین از اعتراض و انتقاد

2. Green's proposal provoked a firestorm of protests.
[ترجمه ترگمان]پیشنهاد گرین، موج اعتراضات را برانگیخت
[ترجمه گوگل]پیشنهاد سبز موجب تشدید اعتراضات شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The speech has resulted in a firestorm of controversy.
[ترجمه ترگمان]این سخنرانی منجر به طوفان آتشی شد
[ترجمه گوگل]این سخنرانی منجر به سر و صدای جنجالی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The court's ruling created a firestorm of criticism.
[ترجمه ترگمان]این حکم دادگاه باعث شد تا انتقادات زیادی ایجاد شود
[ترجمه گوگل]حکم دادگاه یک فریاد انتقادی ایجاد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The fires combined into a raging firestorm, driving the survivors toward the seawall, where they were struck by the waves.
[ترجمه ترگمان]آتش‌سوزی در طوفان شعله‌ور شد و بازماندگان را به سمت the راند که در آنجا ...

معنی کلمه firestorm به انگلیسی

firestorm
• storm that occurs as a result of a fire

firestorm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
۱- موج بسیار داغ حاصل از انفجار
A column of hot air rising above an explosion
۲- موج یا واکنش تند احساسی که تعداد زیادی از مردم هم سو با هم و بصورت ناگهانی بروز می دهند.
an outbursts of something especially an emothin

Most often a controversial comment on an online social platform kicks up a firestorm of backlash

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی firestorm

کلمه : firestorm
املای فارسی : فیرسترم
اشتباه تایپی : بهقثسفخقئ
عکس firestorm : در گوگل

آیا معنی firestorm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )