برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

fire engine

/ˈfaɪərˈendʒən/ /ˈfaɪərˈendʒɪn/

معنی: ماشین اتش نشانی، تلمبه اتش خاموش کن
معانی دیگر: ماشین آتش نشانی

بررسی کلمه fire engine

اسم ( noun )
• : تعریف: a motor truck that carries firefighting equipment and personnel to the scene of a fire and usu. has a pump for spraying water or chemicals.

واژه fire engine در جمله های نمونه

1. The firemen reeled out the hoses from their fire engine.
[ترجمه ترگمان]ماموران آتش‌نشانی از موتور آتش بیرون آمدند
[ترجمه گوگل]آتش نشانان از موتور آتشسوزی شیلنگ خود را از بین بردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A fire engine zoomed past us.
[ترجمه ترگمان]یک ماشین آتش‌نشانی از کنار ما گذشت
[ترجمه گوگل]یک موتور آتش زده از ما گذشته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He saw that one fire engine got through okay but the second a slight problem in two places.
[ترجمه ترگمان]او دید که یک موتور آتش به خوبی از بین رفته‌است، اما دومین مشکل جزیی در دو مکان است
[ترجمه گوگل]او دید که یک موتور آتش نشانی از دست رفته است، اما دومین مشکل جزئی در دو مکان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She reached the coast road and a fire engine charged into view, spreading a bow wave.
[ترجمه ترگمان]او به جاده ساحلی رسید و اتومبیلی به آتش زد و موجی از کمان را در هوا پخش کرد
[ترجمه گوگل]او به جاده سواحل رسید و یک موتور آتش سوزی به نظر می ...

مترادف fire engine

ماشین اتش نشانی (اسم)
fire engine
تلمبه اتش خاموش کن (اسم)
fire engine

معنی کلمه fire engine به انگلیسی

fire engine
• truck equipped to fight fires
• a fire engine is a large vehicle that is used to carry firemen and their equipment.

fire engine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Am so happy
This is my first time in the world
Am so happy
I have to get up to my room
ARYAN
its machine that fire fighters were arrived to the firing place
دلارام
ماشین آتش نشانی
خخخخخخخ
ماشین آتش نشانی
احمد احمدی
Fire truck=
sss
ماشین آتش نشانی
Zahra
ماشین آتش نشانی
Dark Light
همون ماشین های آتش نشانی رو میگن fire engine
A fire engine is a road vehicle that functions as a firefighting apparatus. The primary purposes of a fire engine include transporting firefighters and water to an incident as well as carrying equipment for firefighting operations.
لایک بده
ماشین آتش نشانی
M-A
Fire Engine : بریتیش
Fire Truck : آمریکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی fire engine

کلمه : fire engine
املای فارسی : فایر انجین
اشتباه تایپی : بهقث ثدلهدث
عکس fire engine : در گوگل

آیا معنی fire engine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )