برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

fire brigade

/ˈfaɪərbrəˈɡeɪd/ /ˈfaɪəbrɪˈɡeɪd/

(انگلیس) گروه آتش نشانی

بررسی کلمه fire brigade

اسم ( noun )
• : تعریف: (chiefly British) an organization that works to prevent and put out fires; fire department.

واژه fire brigade در جمله های نمونه

1. Dial 999 to call the fire brigade.
[ترجمه ترگمان]با ۹۹۹ تماس بگیرید تا تیپ آتش‌نشانی را صدا بزند
[ترجمه گوگل]شماره گیری 999 برای تماس با تیپ آتش نشانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The fire brigade attended the blaze.
[ترجمه ترگمان]در این آتش‌سوزی، تیپ آتش‌نشانی در این آتش‌سوزی شرکت کرد
[ترجمه گوگل]آتش نشانی در لعاب حضور داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Get everyone out and call the fire brigade.
[ترجمه ترگمان]همه رو بیرون بیار و به تیپ آتش‌نشانی زنگ بزن
[ترجمه گوگل]همه را بیرون ببرید و با تیپ آتش بزنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The fire brigade have put out a blaze in a local post office.
[ترجمه ترگمان]تشکیلات آتش‌نشانی یک آتش‌سوزی در یک اداره پست محلی را خاموش کرده‌است
[ترجمه گوگل]تیپ آتش نشانی در یک پست محلی قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه fire brigade به انگلیسی

fire brigade
• company of firefighters or firemen, fire department
• the fire brigade is an organization which puts out fires.

fire brigade را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد احمدی
=fire department
Moe
گروه آتشنشان غیرحرفه ای در مواقع اورژانسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی fire brigade

کلمه : fire brigade
املای فارسی : فایر بریگاد
اشتباه تایپی : بهقث ذقهلشیث
عکس fire brigade : در گوگل

آیا معنی fire brigade مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )