برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

fire ant

/ˈfaɪərˈænt/ /ˈfaɪərænt/

(جانور شناسی) مور آتشین (مورچه های جنس solenopsis که نیش آنان سوزش آور است به ویژه solenopsis invicta - بومی امریکای جنوبی)

بررسی کلمه fire ant

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various ants that can inflict a burning sting, found esp. in South America and the southern United States.

واژه fire ant در جمله های نمونه

1. You can not rehabilitate a fire ant.
[ترجمه ترگمان]شما نمی‌توانید یک مورچه آتش را بازسازی کنید
[ترجمه گوگل]شما نمیتوانید یک مورچه آتش بسازید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The influence of red imported fire ant(RIFA) on ant community in different distances around separate mound in mowing wasteland was studied in this paper.
[ترجمه ترگمان]تاثیر مورچه fire قرمز (rifa)بر روی جامعه مورچه‌ها در فواصل مختلف اطراف تپه مجزا در زمین‌های بایر در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]تأثیر مورچه آتش قرمز (RIFA) بر روی جمعیت مورچه در فاصله های مختلف در اطراف تپه در کاشت بوته در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Nice. Cotton?Actually, I think it's more of wool, fire ant blend.
[ترجمه ترگمان] خوبه کاتن؟ راستش، فکر کنم بیشتر پشمی باشه مخلوط مورچه
[ترجمه گوگل]خوب پنبه؟ در واقع، من فکر می کنم این بیشتر از پشم، ترکیب مورچه آتش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A species of fire ant called Solenopsis invicta originated in the rainforests of Brazil.
...

معنی کلمه fire ant به انگلیسی

fire ant
• omnivorous ant that causes a painful burning sting found in south america and the southern united states

fire ant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موذنی
مورچه گاوی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fire ant

کلمه : fire ant
املای فارسی : فایر انت
اشتباه تایپی : بهقث شدف
عکس fire ant : در گوگل

آیا معنی fire ant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )