برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

finishing school

/ˈfɪnɪʃɪŋˈskuːl/ /ˈfɪnɪʃɪŋskuːl/

(مدرسه ی دخترانه که علاوه بر دروس معمولی به آنان آداب زندگی و معاشرت و خانه داری می آموختند) مدرسه ی تکمیل ساز، مدرسه ی معرفت آموز، اموزشگاهی که زنان جوان رابرای دخول درجامعه اماده ومهذب میسار

بررسی کلمه finishing school

اسم ( noun )
• : تعریف: a private school at the secondary or junior college level for the training of young women, esp. in the social graces and accomplishments appropriate to polite society.

واژه finishing school در جمله های نمونه

1. After finishing school, Craig felt he needed a break from studying.
[ترجمه ترگمان]کریگ پس از اتمام مدرسه احساس کرد نیاز به استراحت از مطالعه دارد
[ترجمه گوگل]پس از اتمام مدرسه، کریگ احساس کرد که از تحصیل نیاز دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Happened straight after finishing school in Vienna.
[ترجمه ترگمان]درست بعد از اتمام مدرسه در وین، اتفاق افتاد
[ترجمه گوگل]درست بعد از اتمام مدرسه در وین اتفاق افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Her roommate, Elinor McLane, was going to finishing school in Florence.
[ترجمه ترگمان]هم اتاقیش، الی نور الی نور، داشت مدرسه را در فلورانس انجام می‌داد
[ترجمه گوگل]هم اتاقی او، الینور مک لین، در حال تحصیل در فلورانس بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Of these, 78 percent immediately entered college finishing school.
[ترجمه ترگمان]از این تعداد، ۷۸ درصد بلافاصله وارد دانشکده شدند
[ترجمه گوگل]از این تعداد، 78 درصد بلافاصله وارد مدرسه شدند
...

معنی کلمه finishing school به انگلیسی

finishing school
• a finishing school is a private school where upper-class young women are taught manners and other social skills.

finishing school را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی finishing school

کلمه : finishing school
املای فارسی : فینیشینگ اسکول
اشتباه تایپی : بهدهساهدل سزاخخم
عکس finishing school : در گوگل

آیا معنی finishing school مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )