برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

filtered down

filtered down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن
محدود شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی filtered down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )