برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1395 100 1

figurative sense


معنی مجازی

معنی کلمه figurative sense به انگلیسی

in a figurative sense
• metaphorically; in a metaphorical sense; descriptively

figurative sense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پریا امیرزاده
مفهوم استعاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی figurative sense
کلمه : figurative sense
املای فارسی : فیگوراتیو سنس
اشتباه تایپی : بهلعقشفهرث سثدسث
عکس figurative sense : در گوگل

آیا معنی figurative sense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )