برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

fight your corner

fight your corner را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohammad
در جبهه ی شما می جنگیم
Figure
در دفاع از چیزی بحث کردن، از ایده/فکر/ جایگاه خود دفاع کردن
to defend something that you believe in by arguing
The actor continued to fight his corner after facing criticism from a number of his comrades .
مهسا
حرف خود را به کرسی نشاندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fight your corner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )