برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

field event

/ˈfiːldɪˈvent/ /fiːldɪˈvent/

(در مسابقات دو و میدانی) ورزش میدانی (مانند پرش طول و پرتاب وزنه و غیره)، ورزش قهرمانی میدانی، مسابقات صحرایی

بررسی کلمه field event

اسم ( noun )
• : تعریف: an event at a track meet that is not held on the running track, such as throwing or jumping.

واژه field event در جمله های نمونه

1. High jump and javelin throwing are field events.
[ترجمه ترگمان]پرش ارتفاع و پرتاب نیزه، رویداده‌ای می‌دانی هستند
[ترجمه گوگل]پرتاب پرش و پرتاب زردرنگ حوادث حوزه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. New world records in the track and field events are chalked up from time to time in the past few years.
[ترجمه ترگمان]رکوردهای تازه جهان در دو سال اخیر در چند سال گذشته به ثبت رسیده‌اند
[ترجمه گوگل]رکوردهای جهانی جدید در حوادث مسیر و حادثه در چند سال گذشته گاه گاه گمراهی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Field events at Bebington start at 10am and the first track race is timed for
[ترجمه ترگمان]رویداده‌ای می‌دانی در ساعت ۱۰ صبح از ساعت ۱۰ صبح شروع می‌شوند و اولین مسابقه راه برای آن‌ها برنامه‌ریزی شده‌است
[ترجمه گوگل]حوادث میدان در Bebington در ساعت 10 صبح آغاز می شود و اولین مسابقه مسابقه برای مدت زمان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm interested in track event, field event, ball games and swimming.
[ترجمه ترگمان]من به روید ...

معنی کلمه field event به انگلیسی

field event
• a field event is an athletics contest such as the high jump or throwing the discus or javelin, rather than a race.

field event را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی field event

کلمه : field event
املای فارسی : فیلد ایونت
اشتباه تایپی : بهثمی ثرثدف
عکس field event : در گوگل

آیا معنی field event مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )