برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

ferociously


وحشیانه، ازروی درنده خویی، ستمگرانه

واژه ferociously در جمله های نمونه

1. His brows snapped together ferociously when he heard the remark.
[ترجمه بهنام] وقتي ان نظر را شنيد،ابروانش به تندي در هم امد.
|
[ترجمه ترگمان]وقتی این حرف را شنید، ابروهایش درهم فشرده شد
[ترجمه گوگل]هنگامی که این سخنان را شنید، جسد او به طرز وحشیانه ای به هم ریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A female lion defends her young ferociously.
[ترجمه بهنام] يك شير ماده جنكاورانه از تفلش دفاع مي كند.
|
[ترجمه ترگمان]یک شیر ماده با درندگی از او دفاع می‌کند
[ترجمه گوگل]یک شیر زن دفاع از جوان خود را به شدت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He saw Gazzer's fingers jab ferociously into Simon's face.
[ترجمه ترگمان]او انگشتانش را ...

معنی کلمه ferociously به انگلیسی

ferociously
• savagely, fiercely, violently

ferociously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا قنبری
به شدت، بی امان
حـامــد
خشمگینانه، با تندی، حریصانه، بیرحمانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ferociously

کلمه : ferociously
املای فارسی : فرکیوسلی
اشتباه تایپی : بثقخزهخعسمغ
عکس ferociously : در گوگل

آیا معنی ferociously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )