برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

female

/ˈfiːˌmel/ /ˈfiːmeɪl/

معنی: ماده، زن، مؤنث، جنس ماده، نسوان، مونی، جانور ماده، زنانه
معانی دیگر: ماچه، لاس (در برابر: نر male)، وابسته به زنان، (در لوله کشی و نجاری و مکانیکی) مادگی (در برابر : نرگی یا زبانه)، فرورفتگی، درز، دختر، (گیاه شناسی) بی بساک، بی پرچم، مادینه، مادگانی، (بخش) میوه زا، رجوع شود به: feminine، مونک

بررسی کلمه female

اسم ( noun )
(1) تعریف: any human being or animal of the sex that produces eggs or conceives and bears young.

(2) تعریف: a woman or girl.
مشابه: woman
صفت ( adjective )
مشتقات: femaleness (n.)
(1) تعریف: belonging to the sex that produces and nurtures offspring.

(2) تعریف: of or pertaining to female persons or to feminine qualities or behavior.
مشابه: woman

واژه female در جمله های نمونه

1. female birds lay eggs
پرندگان ماده تخم می‌گذارند.

2. female donkey
ماچه الاغ

3. female thread
رزوه‌ی داخلی

4. a female dog
سگ لاس،ماده سگ

5. a female pilot
خلبان زن

6. a female plug
دوشاخه‌ی ماده

7. the female gender
جنس زن

8. the female members of the audience stood up
زنان حاضر در جلسه برخاستند.

9. in shakespeare's day, female roles were played by boys
در روزگار شکسپیر پسرها نقش زن‌ها را بازی می‌کردند.

10. upon seeing the female dog, the male dog became very excited
سگ نر با دیدن سگ ماده سخت هیجان زده شد.

11. two males and a female
دو مرد و یک زن

12. all of the professors are female
همه‌ی استادان زن هستند.

13. male lions are bulkier than female ones
نره شیرها از ماده شیرها هیکل‌دارترند.

14. this music has been composed for female voices
...

مترادف female

ماده (اسم)
abscess , article , material , matter , female , substance , stuff , point , clause , provision , paragraph , res , woman , metal
زن (اسم)
female , wife , carline , woman , distaff
مؤنث (اسم)
female , woman
جنس ماده (اسم)
female
نسوان (اسم)
female
مونی (اسم)
female , feminine
جانور ماده (اسم)
female , she
زنانه (صفت)
female , womanish , womanlike , womanly , wifely

معنی عبارات مرتبط با female به فارسی

بسط ماده، اتصال ماده
قوش طور، قوش ماده
دو شاخه ماده

معنی کلمه female به انگلیسی

female
• one of the female sex, girl, woman
• of or pertaining to the female sex; characteristic of the female sex; designed with a hollow or groove into which another part fits (machinery, electronics)
• you can refer to any creature that can produce babies from its body or lay eggs as a female . count noun here but can also be used as an adjective. e.g. ...a female toad.
• women and girls are sometimes referred to as females; some people find this use offensive.
• female means concerning or relating to women, or being a woman.
female child
• girl
female connector
• connector which includes outlets into which the a male connector is attached
female donkey
• mare, jennet
female fish
• fish that belongs to the sex that lays eggs
female genitals
• female sex organs
female image
• womanly appearance, feminine form
female intuition
• ability of women to sense/know something without consciously using reason
female palm tree
• palm tree which has flowers without stamens
female prisoner
• woman prison inmate
female sex
• females, women, womanhood
female sexual organ
• female genitals, female reproductive organ (especially the external sex organ)
female sexual organs
• parts of a female body used for sex
female sparrow
• bird that belongs to the sex that lays eggs
female tramp
...

female را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
بانوان
Ros
دختران یا زنان
Women or girls
N8A2S
of girls or women
FERESHTEH.M
A WOMAN OR GIRL , جنس مونث
hln
زن یا دختر
ghazal
زن یا دختر � مونث �
amir
ماده
محمد ولی زاده
Of girls or women
Amir Mahdi Amiri
در جمله های نیاز به مونث به کار می رود
NEGAR
این جمله با کلمه female درسته؟ I take a blue female dress for my friend`s birthday.
اسرا ودایع خیری
زنانه
سکوت
زن یا دختر ،مونث
Of girls or women
امیرقاسم قندی
زن، مونث،
Of girl or woman
فاطیما ابراهیمی
Adjective
of girls or women
مونث ، دختر یا زن ، ماده
A female bird:یک پرنده ماده
کانون زبان ایران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی female

کلمه : female
املای فارسی : فیمیل
اشتباه تایپی : بثئشمث
عکس female : در گوگل

آیا معنی female مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )