برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

fellow sufferer


همدرد

fellow sufferer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی fellow sufferer

کلمه : fellow sufferer
املای فارسی : فلو سوففرر
اشتباه تایپی : بثممخص سعببثقثق
عکس fellow sufferer : در گوگل

آیا معنی fellow sufferer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )