برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1423 100 1

fellow student

/ˈfeloʊˈstuːdənt/ /ˈfeləʊˈstjuːdnt/

معنی: هم شاگردی
معانی دیگر: همشاگردی همشاگردی، همدرس

مترادف fellow student

هم شاگردی (اسم)
schoolmate , fellow student

fellow student را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Elham
همکلاسی
Ehsan
هم شاگردی
امیر
Classmate... هم کلاسی
School mate.. هم مدرسه ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fellow student
کلمه : fellow student
املای فارسی : فلو استیودنت
اشتباه تایپی : بثممخص سفعیثدف
عکس fellow student : در گوگل

آیا معنی fellow student مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )